Ochrana osobních údajů

Společnost Czech-Moravian Properties a.s., se zaručuje co nejúčinněji chránit a zabezpečit osobní údaje svých partnerů.

Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté výše uvedenými subjekty osobních údajů nebo společností jinak získané, jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zkráceně též označováno GDPR.

Osobní údaje poskytnuté společnosti jsou použity výhradně k účelům, jež jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Informace o zpracování osobních údajů