Investicí do nemovitostí investor vytvoří
důležitý a stabilní článek ve svém portfoliu.
Článek generující zisk.

O společnosti

Společnost Czech-Moravian Properties a.s.

Společnost v současnosti emituje následující emise dluhopisů pro občany s pevným výnosem. Společnost Czech-Moravian Properties a.s. je realitní společností investující do nemovitostí určených k dlouhodobé držbě a pronájmu.

Obchodní údaje

Czech-Moravian Properties a.s.
Václavské náměstí 62
110 00 Praha

IČ: 06358764
Bankovní spojení: 2114602279/2700

Společnost Czech-Moravian Properties, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7814. Dokumenty jsou uloženy ve sbírce listin a ve Společnosti.

Pro investory

Dluhopisy Czech-Moravian Properties

Dne 22. 12. 2017 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č. j.: 2017/170149/CNB/570, S-Sp-2017/00044/CNB/572, kterým schválila společnosti Czech-Moravian Properties a.s. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2017, s dobou trvání 5 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč, ve znění předloženém České národní bance dne 15. prosince 2017. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 8. 1. 2018. Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti Czech-Moravian Properties a.s., naleznete ke stažení zde:

První dodatek prospektu byl vyhotoven dne 3. 10. 2018 a byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2018/117389/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2018/00069/CNB/572 ze dne 11. 10. 2018, které nabylo právní moci dne 13. 10. 2018.

Dne 24. 1. 2018 byly přijaty dva Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

Dne 28. 5. 2018 byly přijaty dva Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

Dne 13. 7. 2018 byl přijat Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

Dne 14. 9. 2018 byl přijat Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

Dne 23. 10. 2018 byl přijat Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

Dne 22. 11. 2018 byl přijat Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu jsou ke stažení níže: